Ge familjen en stund

Anna hetki perheelle (Ge familjen en stund)-insamlingen 2016-2017

Genom den riksomfattande insamlingen Anna hetki perheelle (Ge familjen en stund), som pågår 1.8.2016-31.7.2017 samlar vi medel till Tapio och Kaija Sunis minnesfond, en fond som administreras av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning. Minnesfonden hjälper familjer som hemma sköter en familjemedlem med utvecklingsstörning att orka med vardagens vårdarbete. Intäkterna från insamlingen Anna hetki perheelle (Ge familjen en stund) använder vi till att dela ut bidrag för gemensamma familjesemestrar, ledighet och rekreationsverksamhet i Finland.

Bidrag har beviljats ur minnesfonden sedan år 2015. Bidrag kan ges för olika ändamål såsom till exempel för motionsredskap, inträdesbiljetter och semesterresor inom Finland.

Genom att delta ger du möjlighet för familjer att tillbringa tid tillsammans och komma loss från vardagen för en stund. Också en liten donation ger stor glädje – vi hoppas att också du väljer att delta!

Tapio och Kaija Sunis minnesfond har grundats av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning, De utvecklingsstördas Stödförbund, KVPS Tukena Oy (del av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning) och Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry (De utvecklingsstördas stödförbund i Imatra rf).

För användning av fondens medel ansvarar en nämnd som består av ordföranden och verkställande direktören för Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning, Tukenas verkställande direktör, samt ordföranden för Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki, som också representerar De Utvecklingsstördas Stödförbund.

Delta också du i insamlingen:

Via bankkonto
Kontonummer FI 27 1146 3000 8713 65
Betalningsreferens 10647

Via nätbanken

Per telefon
10,01 € donation genom att ringa numret: 0600 12031
20,28 € donation genom att ringa numret: 0600 12041

På de här sidorna hittar du (på finska) information om insamlingen, insamlingsevenemang, familjer vi stöder, samt donatorer som deltar i insamlingen.