Keräyksen tausta

Valtakunnallisella Anna hetki perheelle -keräyksellä keräämme varoja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallinnoimalle Tapio ja Kaija Sunin muistorahastolle 1.8.2016–31.7.2017 välisenä aikana.

Sosiaalineuvos Tapio Sunin ja hänen vaimonsa Kaijan yhteisenä elämäntyönä oli edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä hyvinvointia. Sunien omassa elämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa korostuivat perhearvot ja toisista välittäminen. Muistorahasto jatkaa heidän arvokasta elämäntyötään. Rahastosta jaettiin avustuksia ensimmäisen kerran keväällä 2015.

Perheiden tukeminen on edelleen ajankohtaista ja tärkeää. Arki voi olla hyvin haastavaa ja elämäntilanteet haavoittuvia.

Tapio ja Kaija Sunin muistorahastosta jaetaan perheille avustuksia, joiden tarkoituksena on tukea vanhempien ja omaishoitajien jaksamista sekä kodeissa annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Avustuksia myönnetään perheiden yhteiseen lomaan, vapaaseen ja virkistykseen kotimaassa.

Tapio ja Kaija Sunin muistorahaston ovat perustaneet Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, KVPS Tukena Oy ja Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.

Rahaston varojen käytöstä vastaa toimikunta, johon kuuluvat Kehitysvammaisten Palvelusäätiön puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Tukenan toimitusjohtaja sekä Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuen puheenjohtaja, joka edustaa myös Kehitysvammaisten Tukiliittoa.

Lue Tapio Sunin ajatuksia Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vuosikirjassa julkaistusta artikkelista: Unelmana perheen hyvinvointi.